wir_in_prag

Téměř před 5 lety jsme se ocitli, prožili mnoho výkyvů a srážek a společně objevili sen, který byl v každém z nás spánku - na cestě, stejně jako láska Matky Země. Zažili jsme hodně, navštěvované země, žili jsme v autě celé týdny a pak se setkáváme s našimi destinacemi -> rodinnými venkovskými místy.

Mohu představit Spirit Family: Nancy, Flo, naše 2 děti a Maya náš pes. Zábavná a odlišná rodina.

Společně pro Matku Zemi! - Žijeme v době změny. Mnoho lidí a zvířat nyní potřebuje podporu a všichni se můžeme společně učit - jako společenství vyjadřující naši tvůrčí kreativitu, aby se Matka Země opět stala nádhernou a pokojnou planetu, kterou kdysi působil.

Klíčové slovo je sedadlo rodinné země. Tam rodiny vytvářejí prostor pro lásku pro sebe, své děti a anděly. Více informací naleznete zde na naší domovské stránce.

Zde se dozvíte, jaký je pokrok, co se děje na cestě, co zažíváme, kde žijeme a všechno o naší cestě do naší rodinné země.

Těšíme se na jednu společná cesta s vámi!

unterschrift-1024x192-300x56